Agnieszka Heba

Konferencje

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych

HEBA A. (2009). Mathematical Competences Development Using e-Learning – Research Concept. Brno. Republika Czeska. University of Defence. International Conference Distance Learning, Simulation and Communication Zobacz >>

HEBA A. (2009). Information and Communication Technologies in the Process of Developing Mathematical Competences among High School Students. Cieszyn. Polska. Uniwersytet Śląski. The International Science Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning  Zobacz >>


HEBA A.  (2009). Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-Learningu. Hradec Králové. Republika Czeska. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Mezinárodní studentská vědecká konference. Společný seminář 2. studijní rok
HEBA A.  (2010). Information and Communication Technologies and e-Learning in the Opinion of Teachers and Students of Secondary Schools in Poland. Štúrovo. Slovakia. International Science Conference DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics  Zobacz >>
HEBA A. (2010). Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu. Rožnov. Republika Czeska. Mezinárodní konference Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Společný seminář 3. studijní rok

HEBA A., TKACZ P. (2010). From the E-Learning Experiences on the Remote Teaching Platform of the Higher School of Labour Protection Management. Cieszyn. Polska. Uniwersytet Śląski. The International Science Conference Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society  Zobacz >>
SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. (2011). Properiaty theoretical and methodological computer-oriented system for the development of mathematical competence of students. Cieszyn. Polska. Uniwersytet Śląski. The International Science Conference Use of E-learning in the Developing of the Key Competences  Zobacz >>
HEBA A. (2012). Mathematical Competence Development with the Use of E‐learning. Štúrovo. Slovakia. International Science Conference DIVAI 2012 Distance Learning in Applied Informatics  Zobacz >>
HEBA A. (2013). Theoretical Conception and Some Practical Results od the Development of Mathematical Competences With Use of E-learning. The International Science Conference E-learning and Lifelong Learning. Cieszyn. Uniwersytet Śląski. Polska  Zobacz >>
HEBA A. (2013). The E-teacher Certificate – experiences/reflections of the examiner. The International Science Conference E-learning and Lifelong Learning. Cieszyn. Uniwersytet Śląski. Polska  Zobacz >>
HEBA A. (2013). Prowadzenie sesji nauczycielskiej. The International Science Conference E-learning and Lifelong Learning. Cieszyn. Uniwersytet Śląski. Polska  Zobacz >>
HEBA A. (2014). System for Individual Learning of Mathematics. The International Science Conference Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm. University of Ostrava. Czech Republic Zobacz >>
HEBA A. (2014). Theoretical Concept, Design, Development and Implementation of the System for Individual Mathematics Learning. The International Science Conference E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries. Cieszyn. Uniwersytet Śląski. Polska  Zobacz >>
HEBA A. (2014). Prowadzenie sesji nauczycielskiej na temat: Modern methods of teaching, using multimedia application, e-learning platforms and other ICT tools in a school practice. The International Science Conference. E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries. Cieszyn. Uniwersytet Śląski. Polska Zobacz >>
HEBA A. (2015). The Use of E-Learning to Improve the Efficiency of Training on Safety and Health at Work - Safety, Cieszyn. Polska. Uniwersytet Śląski. The International Science Conference IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. /12. 10.–13. 10. 2015/ Zobacz >>
HEBA A. (2015). Prowadzenie sesji konferencyjnej skierowanej do nauczycieli - Modern methods of teaching, using multimedia application, e-learning platforms and other ICT tools in a school practice, Cieszyn. Polska. Uniwersytet Śląski. The International Science IT tools - Good Practice of Effective Use in Education /12. 10.–13. 10. 2015/ Zobacz >>
 

Uczestnictwo w krajowych konferencjach naukowych

SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. (2011). E-learning w kształtowaniu kompetencji matematycznych uczniów. Warszawa. Polska, Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Wirtualny, model, narzędzia, praktyka
HEBA A. (2011). Moodle na matmie i nie tylko… Katowice. Polska. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów. VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr Janusza Trawki organizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS". Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy Zobacz >>
HEBA A. (2012). Przykłady wykorzystania e-learningu w nauczaniu. Katowice. Polska. Wyższa Szkoła Techniczna. VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr Janusza Trawki organizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS". Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy Zobacz >>

HEBA A. (2014). Jak napisać dobry scenariusz kursu e-learningowego? Katowice. Polska. Wyższa Szkoła Techniczna. X Konferencja Naukowo - Metodyczna im. dr Janusza Trawki organizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS". Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy Zobacz >>