• Wykładowca akademicki
  • Ekspert w zakresie e-learningu, ICT
  • E-learning Project Manager
  • Trener szkoleń IT, programowania
    i robotyki w edukacji

Agnieszka Heba, Ph.D.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie, gdzie na kierunku Informační a komunikačni technologie ve vzdělávání (Informacyjne i Komunikacyjne Technologie w Edukacji) zrealizowała pracę doktorską w języku czeskim na temat: Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu (Rozwój matematycznych kompetencji z użyciem elearningu). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, a także Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia: Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole.

Były wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w której pełniła funkcję administratora Platformy Zdalnego Nauczania WSZOP.

Współautorka wniosku o nadanie uprawnień Uniwersytetowi Śląskiemu, Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku „e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo” .

Trenerka szkoleń z zakresu: pakietu Microsoft Office, elearningu i ICT, programowania i robotyki w edukacji.

Uczestnik międzynarodowych konferencji z referatami z zakresu e-learningu i ICT w Republice Czeskiej w Brnie (Distance Learning, Simulation and Communication 2009), Rožnovĕ (Information and Communication Technology in Education 2010, 2014) oraz Cieszynie (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - corocznie) i Warszawie (Uniwersytet Wirtualny: VU'2011).

Autorka licznych publikacji w języku polskim, angielskim i innych.

Za swoje dokonania dydaktyczne otrzymywała nagrody m.in. Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka.

Serdecznie zapraszam do współpracy!!!


Certyfikaty i akredytacje trenerskie


Współpracują ze mną


Aktualności